مشخصات نرم افزار حسابداری بازرگانی ورداد نسخه وب

معرفی دوره های مالی،حسابهای کل، معین و تفصیلی یکتا

معرفی گروه کالا

معرفی کالا و خدمات و واحدهای هر کالا

صدور سند حسابداری

خزانه داری دریافت و پرداخت

خرید فروش برگشت از خرید و فروش رسمی و غیررسمی

ترازنامه های کل معین تفصیلی هشت ستونی

صدور سند اتوماتیک حسابداری درسر فصل های متفاوت رسمی و غیررسمی

گزارش گردش حساب داری کل و معین و تفصیلی

گزارش گردش تفصیلی یکتا مانده حسابهای کل معین تفضیلی مرور حسابها تا دفتر روزنامه و سند حسابداری

مانده حسابهای تفضیلی و معین و کل

مدیریت اسناد باز

گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی

گزارش کاردکس کالا ورود کالا و خروج کالا

گزارش موجودی

گزارش سود و زیان تقریبی هر کالا

مدیریت بازیابی و پیگیری فروش

اخطار سررسید اسناد دریافتنی و پرداختنی

اخطار پیگیری فروش

تحت وب، امکان استفاده از موبایل و تلفن و کامپیوتر، امکان نصب بر روی اینترنت و اینترانت

امکان ورود اطلاعات شماره نامه، بارنامه، ایندکس ،کد شناسایی در ردیف های فاکتور

گزارشات مناسب جهت اداره مالیات، معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

مدیریت سطوح دسترسی

امکان معرفی تعداد نا محدود حسابداری مستقل

شرکت ورداد توسعه شیراز

www.vardadco.ir